Wszystkie dodatkowe opłaty za przesyłki niestandardowe znajdują się w cennikach firm kurierskich.

Jeśli nie wiesz, czy twoja paczka zawiera element niestandardowy, skontaktuj się przed zamówieniem kuriera z biurem obsługi logistyka@zing.com.pl

Paczka:

Opłata za element niestandardowy dla przesyłek zawierających elementy do 31,5 kg.

Opłata zostanie naliczona do elementów:

 • których najdłuższy bok jest dłuższy niż 1,6 m lub którykolwiek z pozostałych boków przekracza 0,6 m,
 • o kształcie okrągłym, cylindrycznym lub owalnym,
 • o nieregularnych kształtach z wystającymi częściami,
 • o lepkiej powierzchni uniemożliwiającej zsuwanie się (np. gumy itp.),
 • zawierających luźne, ciężkie elementy lub takich, których rozkład ciężaru jest nierównomierny,
 • umieszczonych w luźnym opakowaniu lub o nieregularnym kształcie (tzn. gdy możliwe jest przesunięcie się zawartości, a tym samym przesunięcie środka ciężkości podczas transportu),
 • oznakowanych naklejkami DHL „GÓRA” oraz „UWAGA! NST”,
 • których zawartość wymaga obsługi specjalnej (gdy brak możliwości automatycznego sortowania w magazynach przeładunkowych lub jest możliwość uszkodzenia innych przesyłek),
 • zawierają substancje płynne (beczki, kanistry, wiadra, itp.).

Opłata naliczana jest także przy Zwrocie przesyłki niedostarczalnej z elementami niestandardowymi.

Paleta:

Opłata za element niestandardowy dla przesyłek zawierających elementy powyżej 31,5 kg

Opłacie podlegają elementy umieszczone na paletach, gdy:

 • użyto palety o wymiarach przekraczających 0,8 m x 1,2 m (paleta EURO),
 • towar wykracza poza obrys palety,
 • towar nie jest przymocowany do palety (np. za pomocą folii, taśm bindujących, śrub, itp.).

Opłata zostanie naliczona w przypadku elementów niespaletyzowanych, gdy:

 • ich najdłuższy bok jest dłuższy niż 1,2 m lub którykolwiek z pozostałych boków przekracza 0,6 m,
 • oklejone są naklejkami DHL „GÓRA” oraz „UWAGA! NST”,
 • zawierają substancje płynne (beczki, kanistry, wiadra, itp.),
 • mają kształt okrągły, cylindryczny bądź owalny,
 • mają nieregularne kształty z wystającymi elementami.

Opłacie podlegają również elementy zawierające towary, które z powodu swojej specyfiki nie dają się spaletyzować (np. urządzenia na kółkach) i nie mogą być sortowane automatycznie.

Opłata naliczana jest także przy zwrocie do Nadawcy przesyłki z elementami niestandardowymi.