§1 DANE OSOBOWE

Zleceniobiorca, jako administrator danych osobowych Portalu www.zinglogistics.com.pl, dba o bezpieczeństwo udostępnionych danych, w szczególności przed dostępem osób nieupoważnionych. Zapewnia również wszystkim zarejestrowanym Zleceniodawcom realizację uprawnień wynikających z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. nr 133, pozycja 883), w szczególności prawo wglądu do własnych danych, prawo żądania aktualizacji i usunięcia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu w przypadkach określonych w przepisach tej ustawy.

§2 INFORMACJE TECHNICZNE

Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Zleceniobiorca wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Zleceniobiorcy, próby włamania lub innego działania na jej szkodę. Niektóre obszary Portalu www.zinglogistics.com.pl mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Zleceniodawcy, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych niezbędnych do logowania Zleceniodawcy. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nie usuwanie ich z dysku.

§3 INFORMACJA HANDLOWA

Zleceniobiorca zastrzega sobie prawo do wysyłania Zleceniodawcom niezapowiedzianych wiadomości. Zalicza się do nich informacje odnoszące się bezpośrednio do funkcjonowania Portalu www.zinglogistics.com.pl (np. zmiany w funkcjonowaniu), bądź też niekomercyjne listy (np. życzenia, informacje o nowych wiadomościach, komunikaty systemu). Każdy Zleceniodawca ma prawo zastrzec, że nie chce otrzymywać informacji od Serwisu. Wszelkie treści reklamowe związane z działalnością komercyjną Zleceniobiorcy i jego kontrahentów mogą być przesyłane Użytkownikom wyłącznie za ich zgodą, zgodnie z treścią art. 10 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002, Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.).

§4 REGULAMIN KONTA

  1. Zleceniobiorca ma prawo do usunięcia lub zablokowania konta zarejestrowanego Zleceniodawcy bez podania przyczyny.
  2. Wszystkie zamówienia złożone poprzez użycie adresu email oraz hasła Zleceniodawcy, traktuje się jak złożone przez Zleceniodawcę.

§5 KONTAKT Z NAMI

Wszelkie pytania i wątpliwości dotyczące Regulaminu, Polityki Ochrony Prywatności oraz korzystania z Portalu www.zinglogistics.com.pl prosimy kierować poprzez formularz kontaktowy zawarty w dziale kontakt.