Certyfikaty FSC® i PEFC są najbardziej znanymi rodzajami certyfikatów kontroli pochodzenia produktu, które obejmują wyroby  pochodzenia drzewnego takie jak drewno i papier. Oznaczenie wyrobu z drewna lub papieru znakiem FSC lub PEFC oznacza, że materiał wykorzystany do produkcji tego wyrobu pochodzi z lasów certyfikowanych, odpowiednio według wymagań systemu FSC i/lub PEFC oraz innych kontrolowanych źródeł.

Certyfikacja FSC® i PEFC ma pozytywny wpływ na wielofunkcyjny rozwój i ochronę lasów na całym świecie. Głównym celem certyfikacji jest doskonalenie metod odpowiedzialnego gospodarowania lasami, przy jednoczesnym zapewnieniu dostępu do rynków zbytu dla produktów certyfikowanych. W dniu 25.03.2016 r. otrzymaliśmy certyfikat FSC wydany przez NEPCon (numer certyfikatu NC-COC-012373), nr licencji FSC® C018647. Certyfikat FSC - pobierz dokument
W dniu 31.08.2012 r. ZING Sp. z o.o. otrzymała certyfikat PEFC o numerze NC-PEFC/COC-000048 wydany przez NEPCon. Certyfikat PEFC - pobierz dokument Uzyskane certyfikaty potwierdzają nasze głębokie zaangażowanie na rzecz promocji odpowiedzialnej gospodarki leśnej oraz plasują firmę na pozycji uznanego elementu łańcucha kontroli pochodzenia produktu. Większość dostępnych w ofercie produktów jest standardowo lub na życzenie dostarczana z certyfikatem FSC lub PEFC. Papiernie, z których pochodzą znajdujące się w naszej ofercie papiery i kartony, w większości spełniają wymogi norm ISO14001, ISO9001, EMAS, OHSAS 18001, zapewniając właściwą dbałość o ekologię i optymalny system zarządzania.