jeden adres dla twoich przesyłek
Zing Logistics
 

METODA NALICZANIA KOREKTY PALIWOWEJ

Metoda naliczania korekty paliwowej (wskaźnika korekty) została oparta o średnie ceny hurtowe paliw w PKN Orlen. Średnia cena paliwa jest średnią arytmetyczną liczoną dla cen obowiązujących na dzień 1,15, 30/31 miesiąca z miesiąca poprzedzającego miesiąc wystawienia faktury.
Do naliczania korekty paliwowej przyjęto cenę bazową oleju napędowego w PKN Orlen (3159 PLN m3 / z dnia 30.11.2010r.).
Wysokość korekty paliwowej (wskaźnika) wynika z kosztów paliwa i może ulec zmianie wraz ze zmianą struktury kosztów. Firma Zing Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmian sposobu naliczania korekty paliwowej.

Tabela określająca wysokość wskaźnika korekty paliwowej:

Miesiąc Obowiązujący wskaźnik korekty paliwowej
kwiecień-czerwiec 8 %

Wysyłasz dużo?